راهبردها

 


راهبردهای شرکت مهر در جهت ارتقا سطح فعالیت های حرفه ای خود بشرح ذیل میباشد:

  • مشارکت در توسعه ملی
  • حمایت از صنایع داخلی
  • ارائه محصولات و خدمات با قیمت های رقابتی
  • پایبندی کامل به اصل مشتری مداری
  • تمرکز بر رضایتمندی مشتریان فعلی
  • قانون مداری کامل در سطح ملی و بین المللی