تماس با ما
 
  آدرس تهران - خیابان پاسداران - بوستان نهم - نبش خیابان اسلامی - پلاک 43 - طبقه پنجم

 

 

  

                                                                                                                                                                      

                   شماره تماس                                                              ایمیل                                                                       کدپستی

                  تلفن: 021-22790316-17                                                   مدیریت عامل: Farjami@mehreco.com                                              16667-18795

                  تلفکس: 021-22790562                                              رئیس هیئت مدیره: Ahadzadeh@mehreco.com

                                                                                        مدیریت بازرگانی: Commerce@mehreco.com

                                                                                          مدیریت مالی: Accounting@mehreco.com

                                                                                               روابط عمومی: Info@mehreco.com