حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

 عمده ترین وظیفه شرکت مهر در حوزه نفت،گاز و پتروشیمی مدیریت و انجام مطالعات فنی و توجیه اقتصادی مقدماتی و بهینه‌سازی، طرح توسعه و طراحی تفصیلی تاسیسات نفت و گاز در نتیجه انجام فعالیت های زیر می باشد:

 • تعریف پروژه در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی
 • بررسی بازار فروش محصولات و ارائة پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری.
 • امور بازرگانی در حوزه محصولات و مواد اولیه صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی.
 • شناسایی پروژه های بزرگ در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در سطح ملی و امکان سنجی اجرای آن ها.
 • شناسایی بهترین شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در سطح بین المللی.
 • شناسایی بهترین پیمانکاران داخلی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در سطح کشور جهت تقویت امور اجرایی پروژه ها.
 • ایجاد ارتباط و مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.
 • مشاوره متمرکز و اختصاصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.
 • احراز قابلیت ها و صلاحیت های لازم در شرکت های فعال در حوزه نفت،گاز و پتروشیمی جهت انجام فعالیت در ایران.
 • ایجاد «مشارکت انتفاعی» با این شرکت ها در صورت احراز قابلیت ها.
 • انجام پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران با یکی از صورت های مشارکتی مورد توافق.
 • انجام خدمات مشاوره به نهاد ها، دستگاه ها، شرکت ها و حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی داخلی ایران جهت انتخاب شرکت خارجی سرمایه گذار، ناظر، مشاور ومجری در ایران و انتخاب پیمانکاران مناسب داخلی.
 • انجام خدمات مشاوره به شرکت های خارجی فعال در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی و معرفی پروژه های با توجیه  مناسب،جهت پذیرش سرمایه گزاری، نظارت و اجرای آن ها در  ایران.
 • مشاوره در ایجاد و یا تکمیل زنجیره ارزش برای محصولات حوزه نفت و گاز و پتروشیمی.
 • تمهید راه‌حل‌های اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی پروژه های مرتبط با حوزه نفت و گاز و پتروشیمی از طریق بانک‌های بین‌المللی.
 • مشاوره در بررسی بازار فروش برای محصولات حوزه نفت و گاز و پتروشیمی.
 • ارائه پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اتحادهای شرکتی برای تکمیل زنجیرة ارزش.
 • مدیریت تامین مالی در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی.
 • شناسایی فرصتهای  سرمایه گذاری در حوزه نفت،گاز و پتروشیمی.