DreamSlider
حوزه صنعت

حوزه ‏های اصلی صنعتی و تکنولوژیک که از آن به عنوان صنایع جدید یا صنایع پیشرفته یاد می‏شود، حول فناوری‏های برتر در تولید محصولات یا ارائه خدمات شکل می‏گیرند. فناوری‏های برتر شامل فناوری اطلاعات، مواد جدید، بیوتکنولوژی، الکترونیک و میکروالکترونیک، نانوتکنولوژی، صنایع هوا-فضا و .. است که سهم آنها در تولیدات صنعتی جهان با نرخهای بالایی در حال افزایش است، بر این بنیان شرکت مهر با عنایت به برخورداری از تیم کارشناسان و مشاورین مجرب خود، فعالیت های زیر را برای تحقق منظور های گفته شده، پیگیری می نماید:

 • تعریف پروژه در حوزه صنعت.
 • سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و انتقال دانش فنی های بزرگ در حوزه صنعت در سطح ملی و امکان سنجی اجرای آن ها.
 • شناسایی بهترین شرکت های حوزه صنعت در سطح بین المللی.
 • شناسایی فرصتهای  سرمایه گذاری حوزه صنعت.
 • شناسایی بهترین پیمانکاران داخلی در حوزه صنعت در سطح کشور جهت تقویت امور اجرایی پروژه ها.
 • ایجاد ارتباط و مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی در حوزه صنعت.
 • احراز قابلیت ها و صلاحیت های لازم در این شرکت ها جهت انجام فعالیت در ایران.
 • انجام پروژه های صنعت در ایران با یکی از صورت های مشارکتی مورد توافق.
 • انجام خدمات مشاوره به نهادها، دستگاه ها، شرکت ها و حوزه های صنعت داخلی ایران جهت انتخاب شرکت خارجی سرمایه گذار، ناظر، مشاور ومجری در ایران و انتخاب پیمانکاران مناسب داخلی.
 • ایجاد «مشارکت انتفاعی» با شرکت های فعال در زمینه صنعت در صورت احراز قابلیت ها.
 • انجام خدمات مشاوره به شرکت های خارجی فعال در حوزه های صنعت و معرفی پروژه های با توجیه  مناسب،جهت پذیرش سرمایه گزاری، نظارت و اجرای آن ها در  ایران.
 • مشاوره در ایجاد و یا تکمیل زنجیره ارزش برای محصولات حوزه صنعت.
 • تمهید راه‌حل‌های اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی پروژه های مرتبط با حوزه صنعت از طریق بانک‌های بین‌المللی.
 • مشاوره در بررسی بازار فروش برای محصولات حوزه صنعت.
 • ارائه پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اتحادهای شرکتی برای تکمیل زنجیرة ارزش.
 • مشاوره متمرکز و اختصاصی در حوزه صنعت.
 • مدیریت تامین مالی.