کشاورزی
حوزه کشاورزی

 شرکت مهر با برخورداری از تیم کارشناسی مجرب و حرفه ای متشکل از بهترین متخصصین و مشاورین داخلی و خارجی، فعالیت های زیر را در حوزه کشاورزی انجام می دهد:

 • تعریف پروژه در حوزه کشاورزی.
 • راهنمای سرمایه گذاران برای فراهم نمودن مقدمات کسب مجوز لازم.
 • شناخت و تعیین محدودیت ها و چالش های آتی جهت فعالیت های سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی.
 • شناخت صحیح از بازارکشاورزی  پیرامون سرمایه گذاری مورد نظر.
 • شناسائی دقیق تکنولوژی های مورد نظر در زمینه کشاورزی و انتخاب تکنولوژی های مناسب در زمینه کشاورزی.
 • تجزیه و تحلیل صحیح مالی از فعالیت کشاورزی در کسب و کار مورد نظر.
 • مطالعه ریسک سرمایه گذری و چگونگی کاهش ریسک سرمایه گذاری  در زمینه کشاورزی.
 • شناسایی فرصتهای  سرمایه گذاری.
 • شناسایی پروژه های بزرگ حوزه کشاورزی در سطح ملی و امکان سنجی اجرای آن ها.
 • شناسایی بهترین شرکت های حوزه کشاورزی در سطح بین المللی.
 • شناسایی بهترین پیمانکاران داخلی در حوزه کشاورزی در سطح کشور جهت تقویت امور اجرایی پروژه ها.
 • ایجاد ارتباط و مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی.
 • احراز قابلیت ها و صلاحیت های لازم در این شرکت ها جهت انجام فعالیت در ایران.
 • ایجاد «مشارکت انتفاعی» با این شرکت ها در صورت احراز قابلیت ها.
 • انجام پروژه های حوزه کشاورزی در ایران با یکی از صورت های مشارکتی مورد توافق.
 • مشاوره متمرکز و اختصاصی در صنعت کشاورزی.
 • مدیریت تامین مالی در پروژه های کشاورزی.
 • انجام خدمات مشاوره به نهاد ها، دستگاه ها، شرکت ها و حوزه های کشاورزی داخلی ایران جهت انتخاب شرکت خارجی سرمایه گذار، ناظر، مشاور ومجری در ایران و انتخاب پیمانکاران مناسب داخلی.
 • انجام خدمات مشاوره به شرکت های خارجی فعال در حوزه های کشاورزی و معرفی پروژه های با توجیه  مناسب،جهت پذیرش سرمایه گذاری، نظارت و اجرای آن ها در  ایران.
 • مشاوره در ایجاد و یا تکمیل زنجیره ارزش برای محصولات حوزه کشاورزی.
 • تمهید راه‌حل‌های اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی پروژه های مرتبط با حوزه کشاورزی از طریق بانک‌های بین‌المللی.
 • مشاوره در بررسی بازار فروش برای محصولات حوزه کشاورزی.
 • ارائه پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اتحادهای شرکتی برای تکمیل زنجیرة ارزش.