حمل ونقل
حوزه حمل و نقل

 شرکت مهر با برخورداری از تیم کارشناسی مجرب و حرفه ای متشکل از بهترین متخصصین و مشاورین داخلی و خارجی، فعالیت های زیر را در حوزه حمل و نقل انجام می دهد:

 • شناسایی پروژه های بزرگ حوزه حمل و نقل  در سطح ملی و امکان سنجی اجرای آن ها
 • تملک و مشارکت در شرکت‌های حمل و نقل گروه و سایر شرکت‌های حمل و نقل
 • بکارگیری شیوه‌های نوین ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل
 • شناسایی بهترین شرکت های حوزه حمل و نقل  در سطح بین المللی
 • سرمایه گذاری،احداث و بهره برداری طرح های ریلی
 • شناسایی بهترین پیمانکاران داخلی در حوزه حمل و نقل  در سطح کشور جهت تقویت امور اجرایی پروژه ها
 • ایجاد ارتباط و مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی
 • احراز قابلیت ها و صلاحیت های لازم در این شرکت ها جهت انجام فعالیت در ایران
 • ایجاد «مشارکت انتفاعی» با این شرکت ها در صورت احراز قابلیت ها
 • انجام پروژه های حوزه حمل و نقل در ایران با یکی از صورت های مشارکتی مورد توافق
 • انجام خدمات مشاوره به نهاد ها، دستگاه ها، شرکت ها و حوزه های حمل و نقل  داخلی ایران جهت انتخاب شرکت خارجی سرمایه گذار، ناظر، مشاور ومجری در ایران و انتخاب پیمانکاران مناسب داخلی
 • انجام خدمات مشاوره به شرکت های خارجی فعال در حوزه های حمل و نقل  و معرفی پروژه های با توجیه  مناسب،  جهت پذیرش سرمایه گذاری، نظارت و اجرای آن ها در  ایران
 • مشاوره در ایجاد و یا تکمیل زنجیره ارزش برای محصولات حوزه حمل و نقل
 • تمهید راه‌حل‌های اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی پروژه های مرتبط با حوزه حمل و نقل از طریق بانک‌های بین‌المللی
 • ارائه پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اتحادهای شرکتی برای تکمیل زنجیرة ارزش
 • مشاوره متمرکز و اختصاصی در حوزه حمل و نقل
 • ایجاد بستر لازم برای انجام تحقیقات و پژوهشی کاربردی مرتبط در حوزه حمل و نقل
 • استفاده از خدمات افراد متخصص، مهندسین مشاور، پیمانکاران، سازندگان، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی اعم از داخلی یا خارجی با رعایت مقررات در حوزه حمل و نقل
 • انجام هرگونه عملیات در زمینه ‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی داخلی، خارجی و اقتصادی در حیطه حمل و نقل
 • تامین رفاه اجتماعی در زمینه حمل و نقل
 • مدیریت تامین مالی
 • تعریف پروژه
 • شناسایی فرصتهای  سرمایه گذاری