حوزه فناوری اطلاعات
حوزه فناوری اطلاعات

شرکت مهر با بهره گیری از روشها، ابزار و دانش مدیریتی مدرن و همچنین با استفاده از مدیران باتجربه، خبرگان و متخصصان در اجرای پروژه های فناوری اطلاعات گام های بلندی جهت رسیدن به اهداف اصلی خود برداشت و فعالیت های زیر را در حوزه فناوری  اطلاعات  انجام می دهد: 

 

 •  شناسایی پروژه های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات  در سطح ملی و امکان سنجی اجرای آن ها.
 • شناسایی بهترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات  در سطح بین المللی.
 • شناسایی بهترین پیمانکاران داخلی در حوزه فناوری اطلاعات در سطح کشور جهت تقویت امور اجرایی پروژه ها.
 • بهره گیری از فرصت های جدید اقتصادی در بخش ارتباطات و فناوری اطاعات.
 • سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ و زیربنایی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • سرآمدی در ارائه راهکارهای بانکی و تعالی فرآیندهای صنعت بانکداری.
 • توسعه فعالیت های وابسته به صنعت بانکداری برای رشد و پایداری شرکت.
 • ارائه خدمات نوین و قابل رقابت در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات.
 • همکاری و مشارکت در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات به منظور رقابت در بازارهای داخلی.
 • گسترش همكاري با شركتهاي معتبر خارجی.
 • توسعه مديريت دانش و تحقيق و توسعه در سازمان.
 • ارتقاي سطح فناوريICT
 • برنامه ریزی استراتژیک کاربردی فناوری اطلاعات.
 • جذب نیروی انسانی فرهیخته با استعداد و خلاق.
 • ایجاد ارتباط و مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی.
 • احراز قابلیت ها و صلاحیت های لازم در این شرکت ها جهت انجام فعالیت در ایران.
 • ایجاد «مشارکت انتفاعی» با این شرکت ها در صورت احراز قابلیت ها.
 • انجام پروژه های حوزه فناوری اطلاعات در ایران با یکی از صورت های مشارکتی مورد توافق.
 • انجام خدمات مشاوره به نهاد ها، دستگاه ها، شرکت ها و حوزه های فناوری اطلاعات  داخلی ایران جهت انتخاب شرکت خارجی سرمایه گذار، ناظر، مشاور ومجری در ایران و انتخاب پیمانکاران مناسب داخلی.
 • انجام خدمات مشاوره به شرکت های خارجی فعال در حوزه های فناوری اطلاعات و معرفی پروژه های با توجیه  مناسب،  جهت پذیرش سرمایه گذاری، نظارت و اجرای آن ها در  ایران.
 • مشاوره در ایجاد و یا تکمیل زنجیره ارزش برای محصولات حوزه فناوری اطلاعات.
 • تمهید راه‌حل‌های اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی پروژه های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات از طریق بانک‌های بین‌المللی.
 • مشاوره در بررسی بازار فروش برای محصولات حوزه فناوری اطلاعات.
 • ارائة پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اتحادهای شرکتی برای تکمیل زنجیرة ارزش.
 • مشاوره متمرکز و اختصاصی در حوزه فناوری اطلاعات.
 • مدیریت تامین مالی.
 • تعریف پروژه.
 • شناسایی فرصتهای  سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات.