ساختمان
حوزه ساختمان

شرکت مهر از شرکت های فعال در حوزه صنعت ســـاختمان میباشد. ایــن شرکت با اتــــکا بر تجربیـــات و ســــوابق مدیران و با بــهره گـــیری از نــیروهای خلاق و مـــتخصص در حــال حــاضر چـندین پــروژه لـوکس در سـطح کشور داشته است. شرکت مهر هــمواره بـه دنـــبال ایجــاد فـرصــت های ســرمایه گذاری نــویـن و روز آمد در عرصه صـنعت ساختمان بــوده اســت. مدیران ایـن گـروه با نگاهی تخصصی به حوزه صـنعت سـاختمان و با آشــنایی بـــه اســــتراتژیـــها و تـــکنیک هـــای کارآمد و به روز راه حـــل هــای اقـــتصادی - انــتفاعی مــناسبی بـرای اجرای پروژه ها بـه کار مــیگیرند, این شرکت بـستر مناسبی برای هـمکاری های مالی و مـــشارکت های ســـاختمانی مبــــتنی بر سود پــایدار بـــرای کلــیه ذیـــنفعان مــــیباشد و فعالیت های زیر را در حوزه فناوری  اطلاعات  انجام می دهد.

 • تعریف پروژه
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مدیریت طرح
 • بررسی و شناسایی موقعیت‌های سرمایه گذاری و تولید در داخل و خارج از کشور
 • تهیه، تدوین و اجرایی کردن استانداردهای فنی در زمینه فعالیت‌های حوزه عمرانی
 • واردات مصالح ساختمانی و نیز ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با فعالیت‌های تخصصی مجموعه
 • شناسایی و ابتیاع املاک مناسب جهت احداث ساختمان با کاربری مسکونی، اداری، تجاری و یا بصورت ترکیبی
 • مدیریت، مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های عمرانی و ساختمانی، با شرکت های داخلی و خارجی
 • مشاوره طرح و نظارت بر عملیات ساختمانی
 • سرمایه گذاری برای انبوه سازی
 • سرمایه گذاری برای لوکس سازی مسکن
 • انجام سرمایه گذاری های مشترک با شرکتهای خارجی در حوزه ساختمان
 • اخذ مجوز های لازم جهت اجرای طرح های ساختمانی و پیمانکاری واحدهای مسکونی، تجاری، تولیدی، اداری و غیره و یا توسعه و تکمیل آن ها.
 • سرمایه گذاری برای  طراحی ، ساخت ، تجهیز ، راه اندازی بیمارستانها و واحدهای درمانی در سراسر شرکت
 • سرمایه گذاری برای طراحی و ساخت و ساز واحدهای اداری و مجتمع های چند منظوره با مجموعه های دارای کاربری تفریحی ، توریستی و ورزشی و تجاری
 • سرمايه گذاري و مشاركت در قلمرو حوزه صنعت ساختمان و بازار مسکن و فعالیت های عمرانی با اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه ملی و بین الملل
 • سرمایه گذاری برای انجام مطالعات توجيهي، تحقيقات كاربردي، توسعه و انتقال تكنولوژي و نیز ارائه خدمات آموزشي در جهت ایجاد و ارتقاء دانش مربوط به طرحهاي ساخت و تجهيز و نگهداري
 • تمهید راه‌حل‌های اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی پروژه های مرتبط با حوزه ساختمان از طریق بانک‌های بین‌المللی
 • مشاوره در بررسی بازار فروش برای محصولات حوزه ساختمان
 • مشاوره متمرکز و اختصاصی در حوزه ساختمان
 • مدیریت تامین مالی در صنعت ساختمان
 • شناسایی فرصتهای  سرمایه گذاری در زمینه فعالیت های در حوزه ساختمان