حوزه سرمایه گذاری

 

 

                     وزارت امور اقتصاد و دارایی                   

                   

 

گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ‎

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

سازمان بورس و اوراق بهادار

انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرحها ‎