حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

 

 وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران

 

شرکت ملی نفت ایران

           

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری

نفت، گاز و پتروشیمی