حوزه فناوری اطلاعات

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

  

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان فناوری اطلاعات ایران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 

 

 

پژوهشگاه فضایی ایران