حوزه الکترونیک و ابزار دقیق

 

گروه تخصصی کنترل و ابزاردقیق

انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق

وب سایت تخصصی برق و الکترونیک

 

 

 

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

سندیکای صنعت برق ایران

 

شرکت مدیریت شبکه برق ایران